Rabu, 14 Ogos 2013

Al-Qur'an pegangan Mukmin

Assalammualaikum w.b.t.

Alif, Laam, Miim. (1) Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya. (2) Dia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (Al-Quran) dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya dan Dia juga yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil. (3) Sebelum (Al-Quran diturunkan), menjadi petunjuk bagi umat manusia dan Dia juga yang menurunkan Al-Furqan (yang membezakan antara yang benar dengan yang salah). Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang amat berat dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas dengan azab seksa (kepada golongan yang bersalah). (4) Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadaNya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. (5) Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim (ibu kamu) sebagaimana yang dikehendakiNya. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (6) Dialah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. (7) (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya. (8) Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia, untuk (menerima balasan pada) suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya. (9)

Pengajaran ayat 1-9 :
(a) Al-Qur'an diturunkan untuk orang yang ingin mengambil tahu dan memahami kandungannya.
(b) Al-Qur'an ialah panduan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
(c) Setiap mukmin wajib memahami kandungan Al-Quran untuk dijadikan pegangan.
(d) Memahami dan menghayati Al-Qur'an dapat mengelakkan keraguan tentang Al-Qur'an.
(e) Al-Qur'an ialah perlembagaan bagi orang Mukmin.

Cara-cara mengetahui dan memahami kandungan Al-Qur'an
(a) Mempelajari serta mengetahui kaedah nahu bahasa Arab dengan fasih.
(b) Mendapat pertolongan daripada ulama-ulama yang muktabar.

Kelebihan membaca dari menghafal Al-Qur'an
(a) ALLAH SWT memberi pahala yang berlipat ganda kepada umatNYA yang rajin dan setia membaca Al-Qur'an.
(b) Pembacaan Al-Qur'an merupakan cara berzikir dan berdoa kepada ALLAH SWT.
(c) Ketenangan jiwa diperolehi daripada pembacaan Al-Qur'an
(d) Keampunan ALLAH SWT akan diberi kepada umatNYA yang membaca Al-Qur'an.
(e) Pembacaan Al-Qur'an dapat membantu serta memudahkan laluan kita semasa di hari akhirat.
(f) Kandungan Al-Qur'an dapat dijadikan panduan dalam hidup kita.
 
Tiada ulasan: